GlaxoSmithKline Rg

GlaxoSmithKline Rg 

Valor: 1102657 / Symbol: GSK
  • 14.752 GBP
  • -1.05% -0.156
  • 23.01.2019 17:35:26

Interaktiver Chart