Kansas City So Rg

Kansas City So Rg 

Valor: 1096232 / Symbol: KSU
  • 151.33 USD
  • -0.86% -1.310
  • 09.12.2019 21:59:59

Interaktiver Chart