CFR/ZKB PW 03.19

CFR/ZKB PW 03.19 

Valor: 39271759 / Symbol: CFRAKZ
  • 0.820 CHF
  • -4.65% -0.040
  • 21.02.2019 12:37:01