CFR/ZKB PW 03.19

CFR/ZKB PW 03.19 

Valor: 39271759 / Symbol: CFRAKZ
  • 0.800 CHF
  • -4.76% -0.040
  • 22.02.2019 17:20:00

Simulator