CFR/ZKB Wt 09.19

CFR/ZKB Wt 09.19 

Valor: 39273624 / Symbol: CFRAUZ
  • 0.800 CHF
  • -1.23% -0.010
  • 19.07.2019 17:20:00