CFR/ZKB Wt 09.19

CFR/ZKB Wt 09.19 

Valor: 39273624 / Symbol: CFRAUZ
  • 0.800 CHF
  • 0.00% 0.000
  • 22.07.2019 16:10:02

Simulator