ROG/ZKB PW 12.19

ROG/ZKB PW 12.19 

Valor: 39271065 / Symbol: ROGAZZ
  • 0.045 CHF
  • -10.00% -0.005
  • 19.02.2019 17:15:00