ROG/ZKB Wt 09.20

ROG/ZKB Wt 09.20 

Valor: 50697945 / Symbol: ROGBAZ
  • 0.140 CHF
  • -6.67% -0.010
  • 07.07.2020 17:08:07

Simulator