ROG/ZKB Wt 12.19

ROG/ZKB Wt 12.19 

Valor: 44736500 / Symbol: ROGBKZ
  • 0.470 CHF
  • +6.82% +0.030
  • 18.06.2019 12:16:05

Simulator