SAN/BAER Wt 09.20

SAN/BAER Wt 09.20 

Valor: 48346763 / Symbol: SANJJB
  • 0.480 CHF
  • -4.00% -0.020
  • 10.07.2020 17:20:00

Simulator