SAN/BAER Wt 12.20

SAN/BAER Wt 12.20 

Valor: 48455912 / Symbol: SANGJB
  • 0.890 CHF
  • -3.26% -0.030
  • 20.01.2020 17:20:00

Simulator