SMI/ZKB 24

SMI/ZKB 24 

Valor: 21477828 / Symbol: ZKB4BH
  • 117.72 %
  • -0.21% -0.250
  • 23.04.2021 17:15:00

Ausgewählte Produkte