VIFN/BAER Wt 06.19

VIFN/BAER Wt 06.19 

Valor: 42662288 / Symbol: VIFEJB
  • 0.010 CHF
  • 0.00% 0.000
  • 19.03.2019 09:20:51