Obducat - Nanotechnologie (Sweden)

565 posts / 0 new
Letzter Beitrag
Malina
Bild des Benutzers Malina
Offline
Zuletzt online: 12.10.2011
Mitglied seit: 28.11.2010
Kommentare: 895
Obducat - Nanotechnologie (Sweden)

Malina wrote:

Obducat ist leider eine (Anlage-)Leiche im sehr fortgeschrittenem Verwesungsstadium und stinkt deshalb brutal zum Himmel! Hände weg! :shock:

Sorry, der Termin für die Beerdigung wird bekanntgegeben! :cry:

Das Dengue-Fieber ist zurück! Bitte helfen Sie: www.beat-richner.ch

Zyndicate
Bild des Benutzers Zyndicate
Offline
Zuletzt online: 24.01.2022
Mitglied seit: 21.01.2010
Kommentare: 38'344
Obducat - Nanotechnologie (Sweden)

Malina wrote:

Malina wrote:
Obducat ist leider eine (Anlage-)Leiche im sehr fortgeschrittenem Verwesungsstadium und stinkt deshalb brutal zum Himmel! Hände weg! :shock:

Sorry, der Termin für die Beerdigung wird bekanntgegeben! :cry:

Warum weisst du nun das? gibt es irgend welche News?

Ich verliere nie! Entweder ich gewinne oder ich lerne!

yzf
Bild des Benutzers yzf
Offline
Zuletzt online: 17.07.2012
Mitglied seit: 21.03.2007
Kommentare: 3'632
Obducat - Nanotechnologie (Sweden)

hübsch hübsch:

-63%...

:oops: :oops: :oops:

Geht mit Gott, aber geht!

Malina
Bild des Benutzers Malina
Offline
Zuletzt online: 12.10.2011
Mitglied seit: 28.11.2010
Kommentare: 895
Obducat - Nanotechnologie (Sweden)

Eigentlich wollte ich den Obducat-Sarg schon vor 2 Jahren verschrauben, aber heute fehlt sogar das Geld für die Schrauben! Zum Glück war ich nie investiert!

Pressmeddelande

2011-02-03 13:30:10

OBDUCAT: OBDUCAT MEDDELAR EMISSIONSUTFALL OCH ÅTGÄRDSPAKET

(NGM:OBDU B)

Obducats konvertibelemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare samt innehavare av teckningsoptioner 2009/2011, 2009/2012 och konvertibler 2008/2011 är nu avslutad. Bolaget kommer genom emissionen att tillföras 11,7 MSEK kontant före emissionskostnader. Vidare har 0,7 MSEK av konvertibellån 2008/2011 kvittats mot konvertibler i det nya lånet 2011/2014. Obducat måste nu vidta åtgärder för att på annat sätt åtgärda bolagets ansträngda finansiella situation.

De nya konvertiblerna beräknas handlas på NGM med första handelsdag i början av mars 2011, förutsatt att erforderlig registrering då skett hos Bolagsverket och Euroclear.

Utfallet av emissionen är tyvärr otillräckligt för att åtgärda bolagets ansträngda likviditetssituation, som beskrivs i delårsrapporten för det tredje kvartalet 2010. Mot bakgrund av ovanstående avser styrelsen att inom några dagar sammankalla en extra bolagsstämma, att hållas i mars 2011. Styrelsen avser att föreslå stämman att i huvudsak fatta följande beslut:

i. Bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med möjlighet till avvikelse från aktieägarnas samt konvertibelinnehavare 2011/14 företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i bolaget. Syftet är att möjliggöra för styrelsen att, snarast möjligt, på ett snabbt och flexibelt sätt anskaffa ytterligare nödvändigt kapital för finansiering av verksamheten. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga, med beaktande av bolagets ansträngda finansiella situation.

ii. Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning i syfte att sänka aktiernas kvotvärde. Förslaget avses innebära att så stor del som möjligt av bolagets ansamlade förlust används för minskning av aktiekapitalet. Skälet är att nuvarande kvotvärde begränsar bolagets möjligheter att anskaffa ytterligare nödvändigt kapital. I anslutning till förslaget om minskning av aktiekapitalet avses också föreslås en justering av gränserna i bolagets bolagsordning

Bolaget avser att inom kort framställa ansökan om företagsrekonstruktion för dotterbolagen Obducat Technologies AB och Obducat Camscan Ltd. Moderbolaget Obducat AB (publ) samt vilande dotterbolag i koncernen är inte föremål för sådan ansökan.

NGM har meddelat bolaget att handeln i bolagets värdepapper kommer att observationsnoteras tills vidare. Obducat har för sin del uttryckt önskemål om ett längre handelsstopp då osäkerheten om bolagets finansiella situation är sådan att tillräcklig information för närvarande inte kan ges om Obducat och att fortsatt handel kan skada investerarnas intressen. Detta önskemål har emellertid avvisats av NGM.

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 februari 2011, klockan 13:05.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

Das Dengue-Fieber ist zurück! Bitte helfen Sie: www.beat-richner.ch

Buffet
Bild des Benutzers Buffet
Offline
Zuletzt online: 13.11.2021
Mitglied seit: 19.05.2006
Kommentare: 265
Obducat - Nanotechnologie (Sweden)

Malina wrote:

Eigentlich wollte ich den Obducat-Sarg schon vor 2 Jahren verschrauben, aber heute fehlt sogar das Geld für die Schrauben! Zum Glück war ich nie investiert!

Pressmeddelande

2011-02-03 13:30:10

OBDUCAT: OBDUCAT MEDDELAR EMISSIONSUTFALL OCH ÅTGÄRDSPAKET

(NGM:OBDU B)

Obducats konvertibelemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare samt innehavare av teckningsoptioner 2009/2011, 2009/2012 och konvertibler 2008/2011 är nu avslutad. Bolaget kommer genom emissionen att tillföras 11,7 MSEK kontant före emissionskostnader. Vidare har 0,7 MSEK av konvertibellån 2008/2011 kvittats mot konvertibler i det nya lånet 2011/2014. Obducat måste nu vidta åtgärder för att på annat sätt åtgärda bolagets ansträngda finansiella situation.

De nya konvertiblerna beräknas handlas på NGM med första handelsdag i början av mars 2011, förutsatt att erforderlig registrering då skett hos Bolagsverket och Euroclear.

Utfallet av emissionen är tyvärr otillräckligt för att åtgärda bolagets ansträngda likviditetssituation, som beskrivs i delårsrapporten för det tredje kvartalet 2010. Mot bakgrund av ovanstående avser styrelsen att inom några dagar sammankalla en extra bolagsstämma, att hållas i mars 2011. Styrelsen avser att föreslå stämman att i huvudsak fatta följande beslut:

i. Bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med möjlighet till avvikelse från aktieägarnas samt konvertibelinnehavare 2011/14 företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i bolaget. Syftet är att möjliggöra för styrelsen att, snarast möjligt, på ett snabbt och flexibelt sätt anskaffa ytterligare nödvändigt kapital för finansiering av verksamheten. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga, med beaktande av bolagets ansträngda finansiella situation.

ii. Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning i syfte att sänka aktiernas kvotvärde. Förslaget avses innebära att så stor del som möjligt av bolagets ansamlade förlust används för minskning av aktiekapitalet. Skälet är att nuvarande kvotvärde begränsar bolagets möjligheter att anskaffa ytterligare nödvändigt kapital. I anslutning till förslaget om minskning av aktiekapitalet avses också föreslås en justering av gränserna i bolagets bolagsordning

Bolaget avser att inom kort framställa ansökan om företagsrekonstruktion för dotterbolagen Obducat Technologies AB och Obducat Camscan Ltd. Moderbolaget Obducat AB (publ) samt vilande dotterbolag i koncernen är inte föremål för sådan ansökan.

NGM har meddelat bolaget att handeln i bolagets värdepapper kommer att observationsnoteras tills vidare. Obducat har för sin del uttryckt önskemål om ett längre handelsstopp då osäkerheten om bolagets finansiella situation är sådan att tillräcklig information för närvarande inte kan ges om Obducat och att fortsatt handel kan skada investerarnas intressen. Detta önskemål har emellertid avvisats av NGM.

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 februari 2011, klockan 13:05.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

So,so jeder kann schwedisch !!!

Malina
Bild des Benutzers Malina
Offline
Zuletzt online: 12.10.2011
Mitglied seit: 28.11.2010
Kommentare: 895
Obducat - Nanotechnologie (Sweden)

Buffet wrote:

So,so jeder kann schwedisch !!!

Für Dich, aber nur für Dich, weil Du so nett gefragt hast... :x

http://www.google.ch/language_tools?hl=de

Das Dengue-Fieber ist zurück! Bitte helfen Sie: www.beat-richner.ch

Malina
Bild des Benutzers Malina
Offline
Zuletzt online: 12.10.2011
Mitglied seit: 28.11.2010
Kommentare: 895
Obducat - Nanotechnologie (Sweden)

Ich habe gedacht, es gibt nur tote Leichen, aber die Nerven zucken offenbar bei dieser lebenden Leiche immer noch... :roll:

Das Dengue-Fieber ist zurück! Bitte helfen Sie: www.beat-richner.ch

Malina
Bild des Benutzers Malina
Offline
Zuletzt online: 12.10.2011
Mitglied seit: 28.11.2010
Kommentare: 895
Obducat - Nanotechnologie (Sweden)

Obducat -B- 0.265 -19.45% -0.064 18:05:10

Das Dengue-Fieber ist zurück! Bitte helfen Sie: www.beat-richner.ch

Dr.Zock
Bild des Benutzers Dr.Zock
Offline
Zuletzt online: 22.01.2015
Mitglied seit: 16.06.2006
Kommentare: 5'617
Obducat - Nanotechnologie (Sweden)

Die Kurse werden in Schweden gemacht. Was in Frankfurt gehandelt wird ist irrelevant. Und in Schweden gings gestern gar +13.62% hoch. Aber selbst das ist nur Müll von Hardcorezockern.

Bei OBD ist nach erfolgloser Anleihenplazierung wohl der Ofen aus. HB, PL & Co. - also die ganze Führungsrige von OBD und ENI - wird den Laden soweit liquidieren müssen ( Produktionsabteilung ), dass OBD nur noch aus einem Ingenieurbüro beteht. So werden zumindest die Patente gerettet, welche sonst im Falle eines Konkurses in die Konkursmasse fielen. OBD hat rund 70 Angestellte. Ich nehme an dass es am Schluss noch max. 15 Leute sein werden.

Diese unternehmerische Massnahme hätte eigentlich schon vor mehr als 18 Monaten erfolgen sollen. Alles was jetzt noch kommt hat damit zu tun dass die "Herren" - welche den Karren an die Wand gefahren haben - deren eigenen Hals retten wollen. Für uns Aktionäre ist der Ofen in jedem Fall aus. So zumindest meine Einstellung. Ich nehme gar an dass Lars Tilly genau dieses voraussah und den eisernen Besen hervorholen wollte. Aber er wurde von der Geschäftsleitung gebremst und hatte darum nach nur 3 Monaten bereits wieder den Hut genommen.

Alles in allem ein völliges Desaster, welches ich mir in dieser Form selbst als grosser Pessimist nicht vorstellen konnte. Die Bestellungen werden nun in jedem Falle ausbleiben. Das was an Bestellungen noch vorhanden ist wird wohl storniert. Sei es durch den Kunden oder gar OBD selbst. Das wiederum verschärft die desolate, finanzielle Situation gleich nochmals.

Also: GAME OVER !!!

Es ist leichter, einer Begierde ganz zu entsagen, als in ihr maßzuhalten. ( Friedrich Nietzsche )

Brunngass
Bild des Benutzers Brunngass
Offline
Zuletzt online: 19.04.2016
Mitglied seit: 13.04.2007
Kommentare: 1'305
@ Zockerone,

Dottore, ist das der Grund das meine Wandelanleihe heute 694.45 % Performance ausweist ?

? ? ?

isnaldo
Bild des Benutzers isnaldo
Offline
Zuletzt online: 05.04.2011
Mitglied seit: 09.03.2009
Kommentare: 189
Obducat - Nanotechnologie (Sweden)

wo hast du denn das gesehen?

Brunngass
Bild des Benutzers Brunngass
Offline
Zuletzt online: 19.04.2016
Mitglied seit: 13.04.2007
Kommentare: 1'305
@ Isnaldo,

hast Du Deinen Nick von diesem Bob Dylan - Joan Baez - Ding ?

Die 694,45 % sah ich auf meiner Postfinance - Vermögensübersicht. Aber ich nehm das sportlich - schliesslich bin ich der in diesem Forum auch mal Zweifel an den Rechnungskünsten von CEO Bucher anmeldet.

Dr.Zock
Bild des Benutzers Dr.Zock
Offline
Zuletzt online: 22.01.2015
Mitglied seit: 16.06.2006
Kommentare: 5'617
Obducat - Nanotechnologie (Sweden)

@ Brunngass

Da kann ich Dir nicht helfen. Bei OBD gibts seit Jahren nichts was auch nur ansatzweise jemals gestiegen ist. Was es neues gibt ist der Jahresbericht 2010 auf OBD.com, vorerst nur in schwedischer Sprache.

Demnach ist der Ordereingang insbesondere im Q4 wesentlich verbessert worden. Aber Du ahnst es, die Verluste sind immer noch monströs. Die ganze Teppichetage ist ein Haufen völlig inkompetenter Pappnasen und müssten eigentlich in den A....... getreten werden. Die haben eine an und für sich tolle Firma schlichtweg an die Wand gefahren. Kurzum: asbsolute Unfähigkeit auf akademischem Niveau.

Jetzt wird versucht neues Geld aufzutreiben. Per dato haben dieses Bemühungen in einem völligen Fiasko geendet. Wenn jemand den Mut hätte diese akademischen Vollidioten in der Teppichetage zu kompostieren, dann würde ich dieser Unternehmung noch eine Zukunft attestieren.

Es gibt nichts was OBD retten wird solange dieser Saustall in der Teppichetage auch weiterhin sein Unwesen treibt. Erst wenn der Allerletzte von diesen hirnlosen Eierköpfen wegradiert wurde gibts eine Besserung. Zumindest sind dann die Chancen um einige tausend Prozent höher.

Somit gilt: Bei der nächsten ausserordentlichen Versammlung mit einem Schlägertrupp nach Schweden reisen, und ausnahmslos allen den Schädel einschlagen....... LolLolLol

Es ist leichter, einer Begierde ganz zu entsagen, als in ihr maßzuhalten. ( Friedrich Nietzsche )

Brunngass
Bild des Benutzers Brunngass
Offline
Zuletzt online: 19.04.2016
Mitglied seit: 13.04.2007
Kommentare: 1'305
Treue Obducat - Fans,

als ich heute Morgen all die Zinsen auf meinem Postfinancekonto zählte, die mir für meine ObduObligationen ausbezahlt wurden - gedachte ich Euer.

Wegen den gigantischen Erträgen von Obduoblis blieb Trichet keine andere Lösung als die Leitzinsen anzuheben, sonst würden die Banken gnandenlos alles in Obduoblis stecken.

Falls einer von Euch die Optionen nicht ausübte und nun eine schlaflose Nacht vor sich hat, soll er doch mal seinen Schlafmittelhersteller benennen - wäre eine Investitionsidee für meine Obduerträge

Brunngass
Bild des Benutzers Brunngass
Offline
Zuletzt online: 19.04.2016
Mitglied seit: 13.04.2007
Kommentare: 1'305
Frankfurt,

will 24 Eu - cent für eine Obdu, die gabs doch auch schon für 4 Cents ?

Cambodia
Bild des Benutzers Cambodia
Offline
Zuletzt online: 25.09.2015
Mitglied seit: 19.05.2012
Kommentare: 1'053

Überheblich, arrogant oder eben doch "nur" genial?

Brunngass
Bild des Benutzers Brunngass
Offline
Zuletzt online: 19.04.2016
Mitglied seit: 13.04.2007
Kommentare: 1'305
SICHER

auf dem TIEFPUNKT habe ich kräftig aufgestockt.

smiletoyou
Bild des Benutzers smiletoyou
Offline
Zuletzt online: 29.10.2021
Mitglied seit: 15.03.2007
Kommentare: 437

Glaub ihr noch an die Überlebenschancen von Obducat? Ist bei mir eine Depotleiche mit gefühlten 99% Verlust...

Hans
Bild des Benutzers Hans
Offline
Zuletzt online: 20.01.2022
Mitglied seit: 22.05.2006
Kommentare: 2'659

KC hat OBD Maschinen geordert für 13 Mio SK ... Und seither ist die Aktie gehüpft...

http://www.cms.kimberly-clark.com/umbracoimages/UmbracoFileMedia/2013_KC_FactSheet_umbracoFile.pdf

Bleibt zu hoffen dass damit nicht Toilettenpapier produziert wird Dirol

Spekulanten hoffen auf Anschlussaufträge ... es wiederholt sich alles wieder .. leider nicht nachhaltig da die OBD Kochplatten  nicht konkurrenzfähig....

smiletoyou
Bild des Benutzers smiletoyou
Offline
Zuletzt online: 29.10.2021
Mitglied seit: 15.03.2007
Kommentare: 437

Danke Hans für deine Antwort. Ja das mit dem KC Auftrag habe ich auch gelesen. Bin auch eher skeptisch; alles bis jetzt verkauft wurde taugte ja offensichtlich nicht viel; die Grossaufträge blieben immer aus. Ist halt ärgerlich wenn man als Anlager x-tausende CHF in den Sand gesetzt hat. Den EP mit Nachkäufen senken wäre zwar verlockend, jedoch ist die finanzielle Situation (Liqudität) dermassen mies, dass man Angst haben muss, dass die Lichter ganz ausgehen.

Hans
Bild des Benutzers Hans
Offline
Zuletzt online: 20.01.2022
Mitglied seit: 22.05.2006
Kommentare: 2'659

Fr, 19. Juli 2013 08.13 Uhr CEST

Obducat: INTERIM Obducat AB (publ) Januar - Juni 2013 Industrielle Auftrag für ASR Pilot-Produktion erhalten Zweites Quartal     Der Nettoumsatz belief sich auf 6,6 Mio. SEK (8,4)    Die Bruttomarge lag bei 57 (73)%    Der Gewinn nach Steuern belief sich auf SEK -2.9 (24.6 *) m. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf SEK -0.15 (1.31 *) pro    Cashflow vor Finanzierungstätigkeit belief sich auf 1,9 Mio. SEK (-0.1)    Der Auftragseingang belief sich auf SEK 18,1 M (4.0) Januar-Juni     Umsatz ersten Halbjahr belief sich auf 11,4 (20,7) Mio.    Die Bruttomarge betrug 68% (70)    Der Gewinn nach Steuern belief sich auf SEK -4.6 (25,8 *) m. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 0,24 SEK (1,38 *) SEK.    Cashflow vor Finanzierungstätigkeit betrug SEK 2.1 (-0.6)    Im ersten Halbjahr Auftragseingang belief sich auf SEK 22,4 M (6.6). Am Ende des Berichtszeitraums belief sich der Auftragsbestand auf 15,8 SEK M (4,0) Hinweis * Der Gewinn des Vorjahres enthalten profitieren von der Vereinbarung mit 25,2 Mio. Alle Beträge in späteren Abschlusses sind, sofern nicht anders angegeben, ausgedrückt in tausend Die Zahlen in Klammern sind die entsprechende Zahl im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Vertrieb und Marketing - im zweiten Quartal Der Auftragseingang für das zweite Quartal 2013 betrug 18,1 Mio. € (4,0). In der Periode-Aufträge enthalten einen Auftrag von Kimberly-Clark für eine Sindre Pilot-Produktionslinie. Der Auftragswert beträgt rund 13,5 Mio. SEK. Die Produktion, die die erste ihrer Art ist, nach Plan, im vierten Quartal dieses Jahres ausgeliefert werden. Obducat und Kimberly-Clark eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, im Juni 2011. Basierend auf den Ergebnissen von den Parteien gemeinsame Entwicklungsarbeit hat einen Kaufvertrag für ein NIL-basierte (Nanoimprintlithographie) Pilot-Produktionslinie unterzeichnet. Die Produktionslinie für die Herstellung von medizinischen Komponenten, von Kimberly-Clark entwickelt werden. Der Auftragsbestand zum Ende des Geschäftsjahres auf 15,8 Mio. EUR (4,0). Januar-Juni Der Auftragseingang im ersten Halbjahr betrug 22,4 (6,6) Mio. Euro, die niedriger ist als erwartet. In der ersten Halbzeit Aufträge sind zusätzlich zu den oben genannten Reihenfolge von Kimberly-Clark, die System-Aufträge und-Upgrades von Universitäten und Instituten in Portugal, Indien, Japan und China. LED-Industrie bleibt vorsichtig bei Investitionen. Die Entscheidungskriterien für Investitionen im Wesentlichen auf CoO (Cost of Ownership) basiert und potenziellen Kunden glauben, dass es in die Gewinnzone durch neue Investitionen und des technologischen Wandels zu verbessern. Parallel Evaluierung der Möglichkeiten zur Verbesserung der Effizienz der LED-Chips - diese Arbeit hat länger gedauert als erwartet. Obducat hat mehrere laufende Kooperationen, die auf ein neues Herstellungsverfahren für die Herstellung von Mikro-sowie Nano-basierten LED-Chips definieren wollen. Kunden in diesen Projekten immer noch denkt, dass Investitionsentscheidungen im Jahr 2013 getroffen werden. Umsatz und Ergebnis - im zweiten Quartal Der Konzernumsatz für den Zeitraum belief sich auf SEK 6.628 (8.383). Der Konzern erwirtschaftete einen Rohertrag von 3.762 (6.124), die 57 (73)% Bruttomarge. Das Betriebsergebnis belief sich auf -2.948 SEK (24.972), die mit Abschreibungen in Höhe von SEK -1.824 (-2.226) geladen ist. Der Vorjahreswert betrieblichen Erträge beinhalten einen Gewinn in Höhe von 25.215 Zusammensetzung. Konzernergebnis nach Steuern betrug -2.895 (24.587). Das Ergebnis je Aktie belief sich auf SEK -0.15 (1.31). Januar-Juni Der Konzernumsatz für den Zeitraum belief sich auf 11.385 (20.670) mit einem Bruttogewinn von 7746 (14.537), das entspricht einer Bruttomarge von 68% (70). Der Umsatz in der ersten Hälfte des Jahres sind unter Plan in erster Linie aufgrund des niedrigen Auftragseingangs im Vorjahr. Das Betriebsergebnis belief sich auf SEK -4.579 (26.769), die Abschreibungen von -3.626 (-4.394) enthält. Der Vorjahreswert betrieblichen Erträge beinhalten einen Gewinn in Höhe von 25.215 Zusammensetzung. Finanzierung und Liquidität - im zweiten Quartal Verfügbare Liquidität betrug zum Ende der Berichtsperiode auf 856, mit 17 am Anfang verglichen. Zusätzlich zu den nicht genutzten Teil der Kontokorrentkredite von 1494. Zusätzlich zu den Überziehungskredite sind Teil der Rechnung Factoring Kredit 1.134 der insgesamt 2.000 Kredit ungenutzt. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf 3.063 (1868). Gesamt-Cashflow nach Investitionstätigkeit für den Zeitraum war 1.924 (-149). Januar-Juni Am Ende des Berichtszeitraums, das Eigenkapital des Konzerns um 33.004 auf 37.581 zu Beginn verglichen. Die Eigenkapitalquote zum 30. Juni auf 66%, verglichen mit 74% am Anfang. Die verzinslichen Verbindlichkeiten beliefen sich auf 1.372 im Vergleich zu 1.756 am Anfang. Die Kreditlinien bestehen aus Überziehungskredite mit einem Limit von 2000 und Factoring Kreditlimit des Jahres 2000. Chattel Hypotheken auf 2,0 Mio. als Sicherheit für die Bankfinanzierung verpfändet, und 2,2 Millionen als Sicherheit für die Verpflichtungen aus Leasingverträgen verpfändet. Schwimmende Höhe von SEK 0,4 Mio. im eigenen Bestand. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf 4.845 (2.952). Gesamt-Cashflow nach Investitionstätigkeit für den Zeitraum war 2.089 (-555). Cashflow für den Zeitraum wurde durch Investitionen in aktivierte Entwicklungskosten beeinflusst. Investitionen - im zweiten Quartal Kapitalanlagen der Gruppe belief sich auf 1.303 (2017). Beteiligungen bestehen primär auf immaterielle Vermögenswerte in Form von aktivierten Entwicklungskosten, Patente, in Übereinstimmung mit IAS 38 (International Accounting Standards) aktiviert. Januar-Juni Die Investitionen für den Zeitraum belief sich auf 2.920 (3.507), von denen die meisten beziehen sich auf Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, wie oben beschrieben. Forschung und Entwicklung - im zweiten Quartal Jahresüberschuss hat mit insgesamt 1934 (1075) für Forschung und Entwicklung (ohne F & E-bezogene Abschreibungen) angeklagt worden. Investitionen in Form der aktivierten Entwicklungskosten und Patente beliefen sich auf 1.303 (2.001). Januar-Juni Konzernergebnis umfasst insgesamt 3115 (2031) für Forschung und Entwicklung (ohne F & E-Abschreibungen). Investitionen in Form der aktivierten Entwicklungskosten und Patente haben mit 2742 (3491) gemacht worden. Patent Patentschutz ist von großer Bedeutung für Obducat. Patente ist der Schutz für die Rechte an der Technologie-Lösungen bieten Unternehmen, entwickelt und vermarktet, die ein wichtiger Teil der Grundlage für künftige Erträge sind. Die Patente bietet auch Sicherheit für die Kunden des Unternehmens zu Obducat Technologielösungen zur Herstellung von kommerziellen Produkten, die dann über den Schutz der Obducat Patente verkauft werden könnte. Ein starker Patentschutz wird immer wichtiger, da der Markt sich NIL und wächst im Handel. Obducat Das Patent-Portfolio, von der Vorlage dieses Berichts, insgesamt 189 anhängige Patentanmeldungen in Bezug auf 43 Erfindungen. Anzahl der erteilten Patente 121. Transaktionen mit nahestehenden Personen Unternehmen bietet Corporate-Funktionen. Elternteil Einkommen für administrative Dienstleistungen und Lizenzen verwenden, um Eltern Patent-Portfolio ist völlig konzerninternen. Die Muttergesellschaft der Umsatz im ersten Halbjahr 8084 (8097). Zusätzlich zu den vorgenannten, gab es keine weiteren Transaktionen mit nahestehenden Personen. Unternehmen Am Ende des Berichtszeitraums beschäftigte der Konzern insgesamt 20 (23) Vollzeit-Mitarbeiter, von denen 5 (5) Frauen. Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich daran, die Organisation zu den vorherrschenden Marktbedingungen anzupassen. Externe Faktoren Die globale Finanzkrise wird sich voraussichtlich fortsetzen, um negative Auswirkungen auf die Investitionen Fähigkeit seiner industriellen Kunden sowie die Zuteilung der staatlichen Mittel, um Kunden in Wissenschaft und Institutionen. Das Unternehmen, das in Einklang mit der etablierten Währungspolitik, in Situationen, in denen möglich, die Absicherung von Währungs-Flows. Es wird geschätzt, dass die Geschäftstätigkeit des Unternehmens durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. Obducat teilen und Eigentümerstruktur Die Zahl der Aktionäre 2013-06-30 bis 11.487 Stück. Die Zahl der Aktien in der gleichen Zeit auf insgesamt 18.704.187, besteht, von denen 646.247 st von Aktien der Klasse A (mit je zehn Stimmen), während der Rest B-Aktien (eine Stimme) sind. Ownership pro 2013-06-30 * Europäische Nano Invest AB wird gemeinsam von Henri Bergstrand, Lars Montelius, Patrik Lundström und Babak Heidari Besitz. Der Bestand umfasst 19.618 29.826 A und Class B Aktien direkt von der Haupteigentümer Henri Bergstrand, Familien-und Firmen. Risiken und Unsicherheiten in der Vorbereitung dieses Berichts Das Risiko-Exposition wird im Geschäftsbericht für das Jahr 2012 beschrieben. Es gibt keine allgemeine Veränderung dieses Risikos. Die geschätzte Produktionsmenge auf Auftragsbestand und erwarteten Auftragseingang Basis wird erwartet, dass genügend Cash-Flow für das Unternehmen die operativen Kosten zu generieren. Das Unternehmen arbeitet daran, sicherzustellen, dass das Working Capital Bedarf Kapitalbindung, dass wird von der geschätzten Produktionsvolumen im Jahr 2013 führen. Aussichten Obducat konzentriert sich hauptsächlich auf die LED-Industrie und Hochschulen und Instituten. Obducat ist aktiv in mehreren Projekten Auswertung für die Mikro-und Nano-PSS basierenden LED-Produktion beteiligt. Es gibt derzeit eine jährliche Produktionskapazität von rund 24 Millionen Substrat in der LED-Industrie, die ein Marktpotenzial von über einhundert Obducat Sindre 400 System darstellt. Die Entscheidungskriterien für Investitionen im Wesentlichen auf CoO (Cost of Ownership) basiert und potenziellen Kunden glauben, dass es in die Gewinnzone durch neue Investitionen und des technologischen Wandels zu verbessern. LED-Unternehmen haben eine grundlegende positive Einstellung zum anhaltenden Wachstum und schätzt, dass Investitionen in der Lithographie Kapazität im Jahr 2013 auftreten wird. Obducat schätzt, dass eine aufkeimende Erholung in der LED-Branche die Chancen auf den Erhalt der industriellen Aufträge verbessert. Der Umsatz für das Jahr 2013 voraussichtlich weiter steigen als bis 2012 verglichen. Validation Dieser Bericht wurde nicht geprüft.   Künftige Berichte, Adressen, etc. Zwischenbericht Q3 2013 (Januar-September) 25. Oktober 2013 Jahresabschlussbericht 2013 (Januar bis Dezember) 14. Februar 2014 

Hans
Bild des Benutzers Hans
Offline
Zuletzt online: 20.01.2022
Mitglied seit: 22.05.2006
Kommentare: 2'659

Aktuell läuft eine Kapitalerhöhung, zu 8.2 SEK pro Aktie - 5 Bezugsrechte berechtigen zum Kauf einer Aktie.

Nachfolgend eine Sicht aus dem Obducat-Forum - Google übersetzt, Auszüge, teilweise modifiziert Nanotechnologie-Unternehmen Obducat von Lund führt eine Bezugsrechtsemission im Januar 2016 durch mit dem Ziel, deutlich das Marketing und Vertrieb der Produktlinien EITRE, Sindre sowie die kürzlich erworbenen deutschen Nanotechnologie-Unternehmen Solar-Semi Beschichtungssystemen zu erweitern. BioStock stellt heute eine Analyse vor, die sich mit dem Produktportfolio von Obducat befasst, künftiges Umsatzpotenzial, Chancen und Risiken, sowie mit einer kurzen allgemeinen Hintergrund des breiten und schnell wachsenden Bereichs der Nanotechnologie. Geschichte zu ObducatObducat ist seit Ende der 90er Jahre auf dem Gebiet der Nanotechnologie tätig und ist heute ein globaler Branchenveteran mit einem Umsatz des ersten Handelssystem für Nanoimprint-Lithographie (NIL) im Jahr 2000. Das Unternehmen wurde in den Jahren 2011-2012 neu strukturiert. Das Unternehmen hat im Laufe der Jahre zu einem der führenden Unternehmen in Bemühungen um die Entwicklung, was heute als Industriestandard im Bereich der NIL etabliert ist. Obducat verfügt derzeit über eine installierte Basis Spanning rund 150 NIL-Systeme auf der ganzen Welt, Produkte für die Produktion und Forschung. Die Hälfte der verkauften Systeme sind an Universitäten und Forschungseinrichtungen, die dazu geführt, dass das Unternehmen eine starke Marke zu den führenden Forschern auf dem Nanoimprintlithographie in der Welt hat. Viele dieser Institutionen verwenden Obducat-Produkte, ist ein Schlüsselfaktor für die bevorstehende Erweiterung der Marketing und Vertrieb. Obducat-ProdukteHauptprodukte des Unternehmens sind Systeme für die Nanoimprint-Lithographie (NIL), die industrielle Massenproduktion sowie Forschung und Entwicklung (F & E) in der Wissenschaft angepasst sind. Basierend auf patentierten NIL-Technologie des Unternehmens, hat Obducat ein Verfahren zur Replikation von äußerst präzise Mikro- und Nanogröße erstellt.Eitre® ist für die akademische Welt, wo das Unternehmen verfügt über eine gut etablierte Produktpalette. Es besteht aus verschiedenen Lithographiesystemen mit flexiblen Lösungen, die F & E auf Industrie und Wissenschaft zu unterstützen. Im November 2015 ins Leben gerufen, Obducat neue Eitre® Großflächensystemen Abdruck der Oberflächen entspricht 370 x 470 mm. Zu Beginn ist die für die Entwicklung der Erzeugungs Display neben und Solarzellen.Sindre® Plattform hat eine hohe Flexibilität und ein erhebliches Potenzial zur Anpassung an die Anforderungen spezifischer Industriekunden und für die Massenproduktion und Impressum auf großen Flächen. Bisher hat sich der Umsatz dieser Systeme für die lichtemittierenden Dioden (LEDs) sowie Drug-Delivery Aktoren innerhalb der biopharmazeutischen Industrie gewesen, die großen Hersteller in der Branche. Solar-Semi (der kürzlich erworbenen deutschen Nanotechnologie-Unternehmen) Produktplattformen sind rund um eine Reihe von standardisierten Modulen, die eine Reihe von Anforderungen in Forschung und Entwicklung als auch die Massenproduktion zu decken gebaut. Prozessmodule sind entweder als einzelne manuelle Geräte oder Systeme verkauft. Diese Produktplattformen haben die größte Wettbewerbsvorteil, dass sie große Gebiete verwalten, bis zu 1300 x 1300 mm, die sehr groß in diesen Zusammenhängen ist und bieten neue Möglichkeiten für die Kunden. Möglichkeiten in der BiomedizinObducat hat die Einführung der Nanotechnologie in der Biotechnologie zusammen mit Kimberly-Clark und auf dem Gebiet der Medikamentenabgabe durchgeführt. Der Wunsch, im Gesundheitswesen, Medikamente ohne die Verwendung von entweder herkömmlichen Spritzen oder Tabletten in einer Vielzahl von Problemen, die in dieser Art von Medikamenten entstehen, kommen durchzuführen. Erstens ist es schwierig, eine optimale Wirkung über einen längeren Zeitraum zu erhalten. In vielen Situationen eine Überdosis direkte Gefahr für den Patienten, zum Beispiel, der Einsatz von Sedativa oder Schmerzmittel. Um eine nachhaltige und ausgewogene Leistung zu erreichen wird der Patient musste regelmäßig neue Dosen, die wiederum führt zu Problemen, wenn der Patient nicht in der Lage, die genaue Regelmäßigkeit, die oft notwendig ist, aufrecht zu erhalten. Im Falle von Arzneimitteln über eine Spritze verabreicht, in der Regel bedeutet dies, dass geschultes Personal muss in der Medikamente beteiligt werden, und dass die verwendeten Nadeln eine Gefahr der Kontamination darstellt. Es gibt auch eine allgemeine Zurückhaltung bei den Patienten auf die Injektion selbst, wie viele Menschen haben eine natürliche Angst vor Nadeln, vor allem der Kinder und Jugendlichen. MikronadelnEine allgemeine Lösung für die Probleme durch Medikamente verursacht durch Injektion oder in Form von Tabletten, wird die Bereitstellung der Medikamente durch die Haut, durch spezielle Patchs. Eine Technik, die nun beginnt, mehr und mehr entwickelt wird, um die Patches mit einem Boden mit einer großen Anzahl von sehr kleinen Nadeln bedeckt, um den Transport der Zubereitung in die Haut herzustellen. Diese Nadeln sind klein aber nicht Nanopartikel aber nur in Mikrometergröße. Das Problem mit diesen Nadeln ist, wenn sie für längere Zeiträume, der Haut, wo sie angewendet werden, um die Poren, so daß die Zubereitung nicht mehr zugeführt werden kann schließen, aktiv zu sein. Obducat als durch seine patentierte Nanotechnologie, die Fähigkeit, ein sehr dünner Film Muster Nanopartikel Deckung dieser Nadeln erstellen. Die Nano-präparierten Nadeln zu tun, wenn die Haut wird nicht mehr versucht, wieder zu schließen und lehnen Sie den Patch mit langfristigen Einsatz. Solar-Semis  http://www.solar-semi.com/SolarSemiHomeChancen durch die Übernahme des deutschen Beschichtungstechnologie Firma Solar-SemisSolar-Semis Produkte werden in einer Reihe von standardisierten Modulen, die eine Vielzahl von Prozessanforderungen in F & E als auch die Massenproduktion eingesetzt. Diese Module werden entweder als einzelne manuelle Geräte oder Systeme, die aus mehreren integrierten Prozessmodulen, die halb- oder vollautomatisch laufen verkauft. Viele Kunden verlangen, die Fähigkeit, mit Solar-Semi Produkten Wirtschaftlichkeit ihrer Produktion sicherzustellen. In anderen Fällen kann es über die grundlegende Fähigkeit, ohne Qualitätsverlust in der Lage, große Substrate zu verarbeiten. Solar-semi nach Obducat Einschätzung eine führende und einzigartige Position in der Verarbeitung großer Substrate. Klare Trends in der Branche, um Kunden komplette Lösungen anzubieten, dies gilt insbesondere für jene Anwendungen, die mehr technisch anspruchsvoll wie die Oberflächenprägung Projekte auf Basis von NIL sind. Der Grund für die Anfragen der Kunden, und dass diese Koordinierung erforderlich ist, mit dem Prozess der technologischen Abhängigkeit, die zwischen den Materialien und Strukturierungstechniken, die gemeinsam Einfluss auf die Kosten Ownership sowie mit der Qualität verbunden ist. Dies war und ist einer der Faktoren, die die Industrialisierung der NIL verzögert hat und damit das Wachstum von Obducat verzögerte. Chancen und Partner bei der weiteren Forschung und Entwicklung (F & E)NIL-Technologie ist heute ein etablierter Replikationsmethode in Forschungseinrichtungen und der Industrie in Bezug auf Größen bis 8 Zoll. Im Falle von großen Substraten (bis zu 1 100 x 1 300 mm in der ersten Stufe), um, unter anderem Herstellung von Display und Solarindustrie, leitet Obducat Technologies innere Entwicklung. Die Investitionen in Entwicklungsprojekte umfangreiche relativ zu der Größe des Unternehmens, die letzten drei Jahre, über 25 Millionen, oder den Gegenwert von 29 Prozent der gesamten Betriebskosten wurden in F & E investiert wird Dieser Mittel, 11 Millionen von Drittmitteln, in der Mehrzahl der Fälle aus der EU zu begrenzen Kosten beinhalten die Unternehmen selbst durch die finanzierten Projekte, wie das EU-Projekt. Dank prominenter Stellung von Obducat in der Nanotechnologie ist das Interesse an der Zusammenarbeit groß, sowohl von anderen Forschungseinrichtungen sowie aus führenden Unternehmen der Branche. Obducat ist derzeit in fünf extern finanzierten Entwicklungsprojekten beteiligt: -MATSENS bioanalytischer Systeme für den Einsatz in der klinischen Diagnostik.-ANILP Nanostrukturierung über große Flächen.-GREENANOFILM selbstorganisierenden Nanobausteine ​​aus Pflanzen für Biosensoren, optischen Komponenten und Speichermedien-PhotoNVoltaic nanostrukturierte Dünnschicht-Solarzellen-Mosaiken Integration von PV in Gebäuden Die laufenden Erträge und KursSeit 2012 hat das Unternehmen keine größeren Veränderungen in der wirtschaftlichen Entwicklung erzielt. Nach jedem Quartal sind die Zahlen relativ unverändert geblieben. Umsatz und Auftragseingang waren rund 7 Millionen in jedem Quartal, das heißt, 25-30 MSEK jährlich. Beim Ergebnis und Cash Flow hat sich eine ähnliche Entwicklung auf dem Niveau von -1,4 Mio. für jedes Quartal oder weniger als 6 Mio. für jedes Jahr ergeben. Dass das Unternehmen ein hohes Maß an seine Technologie, in der beeindruckenden Bruttomargen in den einzelnen Berichts gefunden reflektiert erreichte, hat die Spanne zwischen 57 bis 84 Prozent seit 2012 geschwankt.  Zukunftspotenzial Umsatzchancen[b]Offiziell, prognostiziert das Unternehmen einen Anstieg der Aufträge aus dem historischen Niveau von ca. 25 Mio. Euro pro Jahr auf etwa 125 Millionen im Jahr 2016, ein Anstieg von 400 Prozent. [/b]Diese Zahl ist auf das Potenzial für die verschiedenen Marktsegmente das Unternehmen tätig ist, sowie die Umsatzsteigerung, die durch die Übernahme der Solar-Semi zugeführt wird. Von der Höhe des Umsatzes direkt, kommuniziert mit den Bereichen, in denen nur das Potenzial des Marktes und die Produktion übermittelt worden sind, ist es möglich, folgende Erklärung abgeben. Dies ist die geschätzte Potential, bezogen auf Quartals- und Jahresumsatz, bis in fünf Jahren. Bereich MSEK/ JahrMikronålar 20 80LED 125 500Display/Solcell 700 2 800Solcell utom utomHårddiskar utom utomSumma 845 3 380  Risiken und negativen AspekteDas Unternehmen, auch wenn es 26 Jahre seit der Gründung sind, hat keine wirtschaftlichen Vorteile zu liefern für ihre Aktionäre. Heute sind die aufgelaufenen Verluste fast SEK 400 Millionen. Auch in späteren Jahren, weder Ertrags- oder Cashflow kontinuierlich die positiven Zahlen zeigten, außer in wenigen Vierteln. Im November vergangenen Jahres eine Kapitalbeschaffung von etwa MSEK 26, um die Übernahme der Solar-Halb finanzieren und vor, dass im März 2014, in dem wurden rund 20 Mio. an die Gesellschaft überführt. Mit der Finanzgeschichte ist es schwierig, festzustellen, ob 2016-2017 wirklich zu den Jahren, als das Unternehmen durchbricht und erkennt ihr Marktpotenzial. Unsere Einschätzung ist, dass die größte Bedrohung ist auch heute noch begrenzter Umsatz. Wäre das nicht der Cashflow und das Ergebnis wird besser und zur gleichen Zeit sein würde schwierig sein, weitere Kapitalaufnahmen vom heutigen Besitzer des Unternehmens, zum Beispiel zu implementieren, von ärmeren Klima auf den Finanzmärkten, die Liquiditätsschwierigkeiten für das Unternehmen.  Dies könnte bedeuten, dass das Unternehmen durchführen müssen Privatplatzierungen unter Bedingungen, die nicht günstig für die bestehenden Aktionäre, an die Spieler (Kunden und Konkurrenten) aus dem privaten Sektor. In Bezug auf die anderen traditionellen Risikokundenbeziehungen, Wettbewerber, Marktreife und Technologie ist unsere Einschätzung, dass das Unternehmen ist gut ausgestattet und wir können jede scheinbare Bedrohung oder Gefahr in diesen Bereichen nicht identifizieren. ZusammenfassungDas Unternehmen ist sehr gut für die enormen Chancen im globalen Wandel von der Mikro- zur Nanotechnik, die jetzt stattfindet, positioniert. Der Bestand an eigenen Patenten in Nanoimprint Lithographie, und sie haben bereits in der Welt der Forschung und der Fertigungsindustrie gelieferten Systeme beweist, dass das Unternehmen weit voraus (wenn nicht mehr) in ihrem Bereich der revolutionären Nanotechnologie. Das Positive ist, dass die Anwendungen sind so viele Sektoren der Gemeinschaft auf die Gefahr, dass das Interesse an den Möglichkeiten der Nanotechnologie nur eine vorübergehenden fluga wir als praktisch nicht existent zu sehen. Größte Problem heute des Unternehmens ist es, dass der Umsatz Nehmen Sie nicht weg im Ernst, in der Regel gibt es sehr gute Bedingungen in fast allen Aspekten einer deutlichen Höherbewertung des Unternehmens. Nur um den Umsatz zu steigern ist etwas, das Management hat dieses Kapital aus der laufenden Kapitalerhöhung signalisiert wird verwendet werden, und unsere Einschätzung ist, dass obwohl nur ein moderater Anstieg der Bestellungen angeblich würde einen deutlich höheren Aktienkurs rechtfertigen. https://www.avanza.se/placera/forum/forum/obducat.html 

Hans
Bild des Benutzers Hans
Offline
Zuletzt online: 20.01.2022
Mitglied seit: 22.05.2006
Kommentare: 2'659
22 Jahre Obducat und immer

22 Jahre Obducat und immer noch kein Durchbruch

World-leading supplier of lithography solutions!!
https://www.obducat.com/wp-content/uploads/2021/09/Obducat-F…

SINDRE Integra:

Optimiert für NIL-Massenproduktion
https://www.obducat.com/products-foundry-services/sindre-2/

Wenn nicht jetzt, wann dann?

KAUFEN!

Hans
Bild des Benutzers Hans
Offline
Zuletzt online: 20.01.2022
Mitglied seit: 22.05.2006
Kommentare: 2'659
Mühsam ernährt sich das

Mühsam ernährt sich das Murmeltier- äh Obducat

https://mb.cision.com/Main/15184/3475764/1512611.pdf

Seiten