SMI 

Valor: 998089 / Symbol: SMI
  • 11’491.80
  • +0.07% +8.240
  • 25.05.2022 - 17:30:00 Uhr