12 BAYN/VOND 20

12 BAYN/VOND 20 

Valor: 46469420 / Symbol: RBACRV
  • 101.90 %
  • -0.39% -0.400
  • 20.01.2020 17:15:00