CSGN/ZKB PW 09.19

CSGN/ZKB PW 09.19 

Valor: 39273483 / Symbol: CSGCIZ
  • 0.110 CHF
  • +10.00% +0.010
  • 19.07.2019 17:20:00