BUNDESOBLI

BUNDESOBLI 

Valor: 1190007 / Symbol: SNBKZ
  • 0.092 %
  • +1.10% +0.001
  • 20.09.2018 11:14:55

Interaktiver Chart