BUNDESOBLI

BUNDESOBLI 

Valor: 1190007 / Symbol: SNBKZ
  • 0.035 %
  • -45.31% -0.029
  • 20.11.2018 11:27:05

Interaktiver Chart